Over ons

Galerie en atelier

Tamme Hoekstra en Uilwie Hoekstra-Bolhuis zijn op 15 maart 2018 deze galerie gestart. In de galerie is een open atelier waar Tamme werkt aan olieverfschilderijen, litho’s, zowel kleur als zwart/wit, en (in opdracht) ruimtelijk werk.

Tamme vertelt een verhaal

Als beschouwer en observator van mens en wereld is er veel wat Tamme raakt. Voordat Tamme ergens aan begint wil hij het verhaal vaststellen. ‘Het beeld wat ik maak moet een verhaal vertellen…’ Zo’n verhaal kan in alles zitten; goede jazz, wadlopen, winnen/verliezen, verliezen van functies en omstandigheden (zowel maatschappelijke- als lichamelijke-) tijdens een mensenleven. Het beeld wat Tamme oproept in zijn werk wordt vooral bepaald door de sfeer; Wat zie ik? Wat neem ik waar en wat gebeurt er
met mij? Wie of wat bepaalt wie wint of verliest? Wat ervaart de winnaar of de verliezer zelf? ‘Het beeld moet je raken en ontroeren. Dát moet tot uiting komen in mijn werk, dan gaat een beeld leven en het verhaal vertellen.’

Olieverfschilderij

Bij een olieverfschilderij ontstaat met behulp van kleur en tijd het beeld wat hij wil laten zien. Door deze techniek is het mogelijk om tijdens het proces compositie, sfeer en kleur aan te passen, waardoor de zeggingskracht wordt versterkt.

Litho

De tekening van de litho staat al in een beginstadium vast, maar tijdens het intensieve drukproces wordt iedere litho uniek. Factoren als dikte en kleur van de verf, het exact plaatsen van de ‘stenen’, het uitrollen en de (iris)druk bepalen het resultaat.

Tamme Hoekstra 17 juli 1951

Al van jongs af aan hield Tamme zich bezig met tekenen en schilderen. Zijn bijdragen aan de schoolkrant tijdens het voortgezet- en middelbaar onderwijs, hebben ertoe geleid om de thuiscursus Famous Artists te volgen. De schilderlessen van onder anderen wijlen Klaas Koopmans uit Garijp versterkten zijn liefde voor het maken van kunst. Na ruim 15 jaar in het bedrijfsleven, als technisch tekenaar en bedrijfsleider, gewerkt te hebben, ontstond de mogelijkheid om aan de Kunstacademie Minerva in Groningen te gaan studeren. De lerarenopleiding naast de vrije richting is een bewuste keuze; (levens)verhalen vertellen, anderen stimuleren om (creatief) zich te ontwikkelen en mogelijkheden te ontplooien, is een andere passie van Tamme. Op de academie hebben de diepdruk-technieken, etsen en litho, al direct zijn belangstelling. De liefde voor het werken met olieverf groeide.
In de jaren die volgen worden cursussen in eigen atelier gegeven. Een drukpers krijgt een ereplaats.

Uniek procedé

Tamme ontwikkelt zijn eigen unieke procedé voor het maken van litho’s. Door steeds te proberen, te zoeken, technische- en nieuwe computer-vaardigheden gebruikend, uitvinden en opnieuw proberen, creëert hij nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen: voor zover bekend uniek in Nederland. Als, in eerste instantie technisch tekenaar, gebruikt hij als kunstenaar al zijn kennis en kunde om tot deze manier van werken te komen. Het oude ambacht van drukker, zij het met behulp van de moderne techniek, blijft bestaan in een nieuw jasje; het dagenlang schuren van de litho-stenen is van de baan, ook het op ‘de steen’ brengen van het beeld met grafiet is overbodig. Het intensieve en spannende drukproces blijft boeiend om te zien.

Uilwie Bolhuis 27 oktober 1952

Het inrichten en beheren van de galerie neemt Uilwie voor haar rekening; de sfeer moet ondersteunend zijn aan de kunst die Tamme maakt, zoals licht en geluid dat zijn bij een voorstelling. Het geeft voldoening om het werk wat Tamme maakt uit te zoeken en een juiste plaats te geven. Belangrijk is ook zeker, dat de gasten/bezoekers de rust en de tijd ervaren om te kunnen genieten en ‘zichzelf te zijn’. Keuzes maken vraagt aandacht. Het laten delen in het drukproces of het schilderen geeft een extra dimensie aan de galerie.
Het contact met mensen, het inrichten van exposities en het vertellen over het werk en de processen bij het tot stand komen van een kunstwerk is een groot plezier. Tamme aan het werk te zien en samen bezig zijn in atelier en galerie is bijzonder en genieten. Opgeleid als docent heb ik ruim 44 jaar met veel liefde in het speciaal- en beroepsonderwijs gewerkt, waarvan de laatste jaren als pastoraal werker. De studie HBO-theologie, afgerond in 2012, geeft een nieuwe wending en inhoud aan mijn leven. Zoals ook deze uitdaging een mooie en zinvolle invulling aan mijn pré-pensioen geeft.